Breadcrumb

Samarbeide med Santen

Skape langsiktige, meningsfylte partnersamarbeid

Hvorfor samarbeide med Santen

Langsiktige, meningsfylte partnersamarbeid er en av Santens nøkkelsatsinger. Som et legemiddelfirma i mellomklassen er vi opptatt av effektivt samarbeid der vi kan dra nytte av ekspertisen fra innovative partnerselskaper, forskningsinstitutter og akademia. Dette gir både raskere og mer dyptgående forskning og utvikling og gir pasientene behandlingsløsninger på et tidligere tidspunkt.

Pasientenes behov og kundetilfredshet står i sentrum for alt vi gjør. Det er en ansvarlig, nytenkende tilnærming – vi er opptatt av å bidra til bedre øyehelse og syn med alt fra produkttilpasninger til nye behandlinger og løsninger på udekkede medisinske behov.

Vi vet at betalere og pasienter har behov for et rimelig prisnivå i helsebudsjettet, og vi balanserer dette med ønsket om å være nyskapende slik at vi kan gi pasientene et enda bedre tilbud.

Som et helintegrert, globalt selskap betyr våre forsknings‑ og utviklingssentre, produksjonsanlegg og salgs‑ og markedsorganisasjon, som alle er i verdensklasse, at vi kan tilby innovative produkter som bidrar til at alle våre partnersamarbeid blir vellykket.