Breadcrumb

 1. Vår visjon
 2. Ansvar

Ansvar

Etisk drift

Vi følger hele tiden med på pasientenes medisinske behov og utvikler produkter som en direkte respons på disse. I tillegg til å gjøre bruk av den nyeste kunnskapen innen vitenskap og forskning, har vi et godt forhold til lokale myndigheter slik at vi kan få innblikk i hvilke behov som foreligger på øyehelseområdet.

Vi setter alt inn på å sikre et stabilt behandlingstilbud som dekker pasientenes behov. Vi respekterer menneskerettighetene i all forretningsvirksomhet og ønsker å bidra til et fordomsfritt samfunn. Gjennom vårt medlemskap i FNs Global Compact følger vi de ti hovedprinsippene for menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og anti-korrupsjon. Dette omfatter å gi medarbeiderne våre de beste utviklingsmulighetene og å tilby et trygt og behagelig arbeidsmiljø. Vi etterlever de strengeste faglige standardene for hederlig praksis i samarbeidet med forretningspartnerne våre, og vi gjør vårt ytterste for å minimere avvik. Vi er opptatt av å bevare miljøet.

Vi reduserer miljøavtrykket vårt ved å iverksette tiltak mot global oppvarming, føre tilsyn med bruken av kjemikalier, redusere avfallsmengden og jobbe for å bevare biomangfoldet.

 

Veldedighet og donasjoner

På verdensbasis bidrar vi med støtte til følgende:

 • stiftelsen International Council of Ophthalmologys (ICO) arbeid for å lære opp øyeleger i utviklingsland
 • Glaucoma Research Foundation, European Glaucoma Society (kurs for leger i spesialisering) og Stiftung Auge, den tyske øyelegeforeningens stiftelse (flere programmer for å bedre pasienters helse)
 • organisasjoner, deriblant Helen Keller International, som jobber for å bedre øyebehandlingen og forebygge blindhet i utviklingsland
 • Help International, en ideell hjelpeorganisasjon som tilbyr medisinsk hjelp i Guatemala
 • forskningsinstitusjoner, blant annet universiteter, akademiske foreninger og forskningsgrupper samt ideelle organisasjoner som Glaucoma Research Society
 • programmer for netthinnetransplantasjon
 • programmer for opplæring av førerhunder
 • aktivitetsgrupper for synshemmede
 • idrettsprogrammer for personer med nedsatt syn, inklusive partnerskap med NPO Japan Blind Football Association og Blind Tennis Association Poland
 • aktiviteter for å øke oppmerksomheten omkring tidlig diagnostisering av grønn stær, via World Glaucoma Association og World Glaucoma Patients Association
 • nødhjelp i krisesituasjoner, f.eks. til italienske jordskjelvofre
 • I 2018 støttet Santen OneDollarGlasses gjennom frivillighetsprogrammet 10 000 Hours