Breadcrumb

  1. Vår visjon
  2. Om Santen
  3. Vi jobber bare med oftalmologi

Vi jobber kun med oftalmologi

I løpet av nesten 130 år har vi opparbeidet oss omfattende ekspertise innen øyehelse. All vår forskning, produksjon og markedsføring er konsentrert om dette området.
Vi bruker ekspertisen vår til innovasjon og til å utvikle behandlinger, som direkte respons på eksisterende og nye pasientbehov. Vi har sagt nei til å bidra innen andre legemiddelområder.

Oftalmologi representerer en enorm mulighet til å bedre pasientenes livskvalitet. Vi har bevisst valgt å motstå kortsiktige fristelser til å utvide virksomheten til andre felt, fordi vi ikke ønsker å gi avkall på vårt dype, langsiktige fokus på øyehelse og behandlingsmuligheter.

Denne spesialiseringen betyr at pasienter og helsepersonell kan stole på at vi lever opp til de strengeste kvalitets‑ og sikkerhetsstandarder for øyebehandling.

 

Vårt kall til å bidra til bedre øyehelse

Synet er en av menneskets viktigste sanser. Synet er den sansen vi er mest avhengig av når vi skal bevege oss rundt og interagere med verden rundt oss. Selv moderate synsproblemer kan påvirke livskvaliteten og føre til at man blir mindre produktiv, mobil og selvstendig. Vi føler oss stolte og privilegerte over å kunne konsentrere hele vår innsats omkring synssansen og øyehelsen.

Derfor har vi en pasientorientert strategi: Vi er hele tiden på utkikk etter muligheter og etterspørsel etter behandlinger og produkter som bedrer livskvaliteten i form av bedre syn og øyehelse. Potensialet for å bidra positivt til pasientenes liv i form av bedre øyehelse, er enormt: På verdensbasis blir det anslått at 285 millioner mennesker (4 % av verdens befolkning) lider av øyesykdommer.1

I mange av verdens land og regioner er det også slik at øyebehandling ikke er tilgjengelig for folk flest, og behovet for behandling er stort. Her mener vi at Santen har kapasitet til og ansvar for å gjøre en innsats for pasienter og deres nærmeste.

 


Referanser

  1. United Nations World Population Prospects: 2015