Breadcrumb

  1. Vår visjon
  2. Om Santen

Om Santen

Santen Pharmaceutical ble grunnlagt i Japan for mer enn 100 år siden. Selskapet er blant verdens ledende produsenter av øyelegemidler, og Santens legemidler brukes nå av pasienter over hele verden. Vi er markedsledende innen oftalmologi i Japan. Vi har vært representert på det europeiske markedet siden 1994 og er i kraftig vekst i EMEA (Europa, Midtøsten, Afrika) og resten av verden.

Vi er lidenskapelig opptatt av å bedre pasientenes øyehelse og syn og bidra til at gode behandlingsmuligheter skal være tilgjengelige for pasienter og helsetjeneste.
Fokuset på oftalmologi betyr at vi besitter dybdekunnskap og erfaring og dermed kan respondere raskt på dette feltet. Vårt arbeid rettet mot synssansen skaper en enorm og unik mulighet til å bedre pasienters livskvalitet og samtidig bevare en sterk og effektiv organisasjon. Antallet pasienter øker i takt med at befolkningen blir stadig eldre, og flere dermed får lidelser som grønn stær og netthinnesykdommer. Markedet for reseptbelagte øyelegemidler vokser raskt, i takt med at ny teknologi muliggjør nye behandlinger og diagnostiske metoder. Det finnes store udekkede pasientbehov på dette feltet.

Vår kjernevirksomhet er reseptbelagte øyelegemidler, noe som utgjør mer enn 80 % av nettoomsetningen på verdensbasis. Vi leverer også reseptfrie øyebehandlinger og medisinske hjelpemidler samt kosttilskudd for øyehelse. I EMEA er vi ledende innen behandling av grønn stær og tørt øye-sykdom – områder der porteføljen vår dekker alle stadier og typer av sykdommer. Vi er også i ferd med å utvide sortimentet når det gjelder øyeinfeksjoner, allergier og utstyr for synskorrigering og glaukomkirurgi.