Breadcrumb

  1. Vår visjon
  2. Mediehenvendelser

Mediehenvendelser

 

Obligatorisk

Santen og deres tilsluttede selskaper vil kun bruke dataene som blir samlet inn i kontaktskjemaet, til å behandle og følge opp henvendelsen.

Obligatoriske felter er merket med en stjerne (*). Disse er nødvendige for å behandle forespørselen og kommunisere med deg.

Det er frivillig å oppgi opplysninger, men dersom du velger å la være, kan vi ikke behandle og følge opp henvendelsen.

Meldingen og personopplysninger du oppgir i forbindelse med denne, vil bli behandlet konfidensielt og oppbevart på en trygg måte i samsvar med gjeldende lov og interne retningslinjer.

Dataene vil bli delt med autorisert personell internt i Santen og, ved behov, med tredjeparter i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne behandle henvendelsen din på beste måte.

Santens tilsluttede selskaper og andre tredjeparter kan befinne seg i tredjepartsland der datasikkerheten ikke er like god som i landet du bor i.

I slike tilfeller vil vi sørge for at det iverksettes egnede sikkerhetstiltak ved å inngå en avtale ifølge artikkel 46 i GDPR (EUs personverndirektiv) for å sikre tilstrekkelig datasikkerhet og trygg behandling av personopplysningene dine.    

Du kan når som helst se, supplere eller endre personopplysningene dine, be om at de blir slettet eller overført, begrense behandlingen eller nekte videre behandling, eller trekke tilbake tillatelsen.  

For å få vite mer om hvordan Santen behandler personopplysninger, se Santens personvernerklæring

Dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene du har knyttet til personvern, eller du har andre spørsmål i forbindelse med dette, kan du ta kontakt med Santen EMEAs personvernavdeling på følgende e-postadresse:  privacy-emea@santen.com.