Breadcrumb

Bruksvilkår

LES NØYE GJENNOM DISSE BRUKSVILKÅRENE FØR DU GÅR INN PÅ NETTSIDEN. 

Introduksjon

Denne nettsiden (www.santen.no) eies og drives av SantenPharma AB ("Santen") som utfører sine aktiviteter i Norge og Sverige fra sitt kontor i Sverige. Denne nettsiden er designet for å tilby de besøkende på nettsiden vår (“du”, “dine” eller “brukere”) generell informasjon om Santens aktiviteter som videre beskrevet under, Vilkårene (definert i avsnittet under) og annen informasjon som kreves av gjeldende lover og regler. 

Disse bruksvilkårene ("Bruksvilkår") og Santens nettside Personvernsregler styrer bruken av denne nettsiden. Når du går inn på eller bruker denne nettsiden på annet vis, anerkjenner du at du har lest og forstått at denne nettsiden er underlagt disse Bruksvilkårene som du ser under og du representerer at du er minst 18 år gammel. 

Santen forbeholder seg retten til å endre disse Bruksvilkårene når som helst, uten å informere deg på forhånd. Slike endringer vil være gjeldende umiddelbart når de blir lagt ut på denne nettsiden Dersom du fortsetter å besøke eller bruke nettsiden etter endringene har trådt i kraft, betyr dette at du godtar de endrede Bruksvilkårene.

Lisens og bruksomfang

Denne nettsiden, inkludert dens "utseende og utstråling" og alt innhold, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, grafikk, videofiler er beskyttet under opphavsrett, varemerke- og andre gjeldende lover og traktater verden over. Dette innholdet tilhører og er lisensiert til Santen. Forbeholdt alle rettigheter. 

Ingenting som finnes på denne nettsiden skal tolkes som lisensgivende eller givende av andre rettigheter under patent, varemerke, opphavsrett eller annen immaterielle som tilhører Santen eller en hvilken som helst tredjepart. Santen kan avslutte, endre eller begrense din bruk av denne nettsiden for hvilken som helst grunn uten varsel.

Innholdet på denne nettsiden skal ikke kopieres, lastes ned, endres, spres, bli gjort tilgjengelig for tredjeparter for formål utenom personlig, ikke-kommersiell bruk uten Santens tydelige forhåndsbekreftelse.

Med mindre annet er indikert er alle varemerker på denne nettsiden beskyttet av varemerkeloven. Santens produktnavn, logoer, design, slagord og handelskjoler som vist på denne nettsiden er registrerte varemerker, servicemerker, merkenavn eller -design, og er beskyttet av gjeldende lover. Derfor er enhver handling som strider imot disse rettene strengt forbudt.

Andre firma-, produkt- og tjenestenavn på denne nettsiden kan være varemerker eller servicemerker eid av tredjeparter. 

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

DENNE NETTSIDEN OG INFORMASJONEN DU FINNER HER ER TILGJENGELIG "SOM DET ER" UTEN NOEN SOM HELST GARANTI, HVERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. VI GARANTERER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET AT INFORMASJONEN PÅ DENNE NETTSIDEN ER OPPDATERT, KORREKT ELLER KOMPLETT, OG DU BØR IKKE STOLE PÅ DEN SOM GRUNNLAG FOR HVILKEN SOM HELST BESLUTNING ELLER HANDLING. VI FRASKRIVER OSS HERVED ALL GARANTI FOR AT INFORMASJONEN PÅ DENNE NETTSIDEN VIL VÆRE FRI FOR FORSTYRRELSER, ELLER AT NETTSIDEN ER HELT UTEN VIRUS, ORMER, TROJANSKE HESTER ELLER ANNEN KODE SOM MANIFESTERER FORURENSENDE ELLER DESTRUKTIVE EGENSKAPER.

Santen gjør sitt ytterste for å holde innholdet på nettsiden nøyaktig, komplett og oppdatert, men Santen vil for øvrig tydelig fraskrive seg enhver garanti eller representasjon angående dens nøyaktighet, kompletthet eller valuta.

Santen forebeholder seg også retten til å suspendere eller avslutte operasjonen av denne nettsiden uten forhåndsvarsel og Santen skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap som resultat av dette.

Du er ansvarlig for å verifisere informasjon før du stoler på den. Bruk av denne nettsiden og innholdet som finnes på denne nettsiden er på egen risiko. Det er ditt ansvar å ta forhåndsregler for å forhindre skader som følge av datavirus, ormer, etc., og Santen kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av slike destruktive fenomener.

Santen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som forårsakes av bruk av informasjonen på denne nettsiden eller selve nettsiden.

Ansvarsfraskrivelse for medisinskeeller profesjonelle tjenester

Innholdet på denne siden skal brukes som en generell informasjonsressurs for Santens medisinske produkter og tjenester, øke bevissthet og tilby forskningsbasert og pedagogisk informasjon angående relaterte sykdommer og er ikke beregnet til å brukes som, og bør ikke brukes som grunnlag for, eller tolkes som erstatning for medisinsk mening eller råd for spesifikke medisinske plager eller faktiske tilstander. Brukere av denne nettsiden er spesifikt tilrådet å søke medisinsk råd ved å kontakte sin fastlege umiddelbart i henhold til medisinske tilstander som kan kreve behandling.

Informasjon fra bruker

Santen er ikke forpliktet til å svare på henvendelser via epost eller e-skjemaer som assosieres med denne nettsiden. Med mindre annet kreves i overensstemmelse med loven, og med unntak om at det nevnes i Personverns opplysningene våre, vil enhver henvendelse eller materiale som du sender inn til denne nettsiden via epost eller på annet vis, inkludert opplysninger, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær informasjon.

Personvern

Personlig identifiserende informasjon som innhentes gjennom denne nettsiden vil behandles og brukes i overensstemmelse med vår Personvernregler og vår Retningslinjer for informasjonskapsler som er innlemmet i disse Bruksvilkårene ved referanse. For mer informasjon om vår personvernpraksis, send oss en epost på privacy-emea@santen.com.

Med mindre vi medgir annet i skriftlig form krever vi at du bruker eventuell personlig informasjon som vi gir til deg om vårt personale og/eller tredjeparter kun til formål hvor slik informasjon deles med deg og i overensstemmelse med gjeldende personvernlover og regler.

Jobbmuligheter

Vi tar gjerne mot interesse i jobbmuligheter hos Santen. Santen diskriminerer ikke imot ansettelse basert på rase, hudfarge, religion, funksjonshemninger, nasjonal avstamning, alder, kjønn eller andre karakteristikker som er beskyttet under føderal, statlig eller lokal lovgivning. Du forstår at en invitasjon til å sende inn din CV eller uttrykke interesse i en stilling som er utlyst på denne nettsiden ikke er ment, og skal ikke, utgjøre en kontrakt mellom deg og Santen for ansettelse eller noen annen fordel. Du forstår at enhver henvendelse du sender Santen i forbindelse med ansettelse ikke skal vurderes på egenhånd og oppretter ingen forpliktelse for Santen om å besvare den. Dersom Santen skulle være interessert i å vurdere ansettelsesmuligheter med deg, vil vi ta kontakt med deg i respons til henvendelsen din.

Ønsker du å se nærmere på jobbmuligheter hos Santen, ta turen til Ledige stillinger. Ønsker du å lese om hvordan Santen innhenter og behandler din personlige informasjon i forbindelse med oppløp til ansettelse og rekrutteringsformål, så kan du lese vår Retningslinjer for rekruttering.

Tredjepartsnettsider og lenker

Vi kan gi lenker til tredjeparts nettsteder for enkelhets skyld. Slike lenker utgjør ikke en påtegning fra Santen om tredjeparts produkter eller tjenester, eller noe av innholdet på slike tredjeparts nettsteder. Merk at Santen ikke kan holdes ansvarlig og ikke har noen autoritet over innholdet på slike tredjeparts nettsider og kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som skjer som følge av at du bruker disse. Du går inn på nettsider via lenker på denne nettsiden på egen risiko. 

Du må også få skriftlig samtykke fra Santen dersom du har som intensjon å poste denne nettsiden til noen annen nettside, eller bruke denne nettsiden utenom det som er fremsatt i disse Bruksvilkårene.Merk at Santen ikke kan holdes ansvarlig og ikke har noen autoritet over innholdet på nettsider som poster eller bruker denne Santen-nettsiden.  

Sosiale medier

Nyhetsbrev, finansielle rapporter og alt annet innhold på denne nettsiden reflekterer Santens offisielle retningslinjer og holdninger. Santen opprettholder kontoer på sosiale medier (som LinkedIn, Twitter) som kommunikasjonskanaler for sine siste nyheter og aktiviteter, samt for jobbmuligheter til et eksternt publikum. Informasjon som legges ut på sosiale nettverkssider og andre lignende tjenester av Santens personale reflekterer for øvrig ikke Santens retningslinjer eller holdninger.

For å forsikre at vår bedriftskommunikasjon er i samsvar med vår visjon og nåværende etiske, lovmessige og forskriftsstandarder har vi introdusert noen enke retningslinjer for å hjelpe deg å forstå hvordan vi mener det er korrekt å bruke Santens sosiale medier. Du kan finne mer informasjon i vår bruksvilkår for offisielle sosiale medier.

Gjeldende lov, jurisdiksjon og sluttvederlag

Disse Bruksvilkårene er underlagt av og tolket i samsvar med Sveriges lov. Alle rettssaker som gjelder uoverensstemmelser som forårsakes av, i forbindelse med eller relatert til Bruksvilkårene på denne nettsiden skal være underlagt jurisdiksjonen til Sveriges domstol.

Santen gir ingen garanti for at informasjonen på nettsiden er korrekt eller tilgjengelig for bruk andre steder, og adgang til Santen-nettsiden fra steder der innholdet på nettsiden kan være ulovlig er forbudt. Personer som velger å gå inn på Santen-nettsiden fra andre steder eller land utenom Norge gjør dette på eget initiativ og er ansvarlige for å rette seg etter gjeldende lokale lover.
Hvis noen bestemmelse i disse Bruksvilkårene holdes ugyldig eller uforutsett av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil andre bestemmelser av disse Bruksvilkårene gjelde i full kraft og virkning. I visse tilfelle kan Santen behørig erstatte en slik ugyldig eller uforutsett bestemmelse som vil oppnå, så langt d

Ansvar og brudd

Du vil påta deg alt ansvar for din bruk av, eller adgang til, denne nettsiden, inkludert din adgang til Santens eller annen litteratur du finner gjennom denne nettsiden, og vil frafalle deg alle krav eller søksmål mot Santen.

Du garanterer også herved at du ikke vil bruke denne nettsiden til å:
(a) Laste opp, poste, sende via epost eller på annet vis videreformidle innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, kroket, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injurierende, personvernsinvasivt, hatsk eller rasistisk, etnisk eller på annet vis upassende;
(b) Laste opp, poste, sende via epost, eller på annet vis formidle personlig informasjon om andre enn deg selv uten skriftlig samtykke på forhånd fra den personen;
(c) Laste opp, poste, sende via epost eller på annet vis formidle noe innhold som krenker patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annen eiendomsrett til enhver part;
(d) Bryte gjeldende lov eller forskrifter i forbindelse med din bruk av nettsiden inkludert, men ikke begrenset til, forskrifter som er kunngjort av verdipapirbørsen; eller
(e) Innhente eller lagre personopplysninger om andre brukere.

Du anerkjenner og erkjenner at vi kan terminere din adgang til nettsiden dersom din oppførsel blir funnet ulovlig, voldelig og uforenlig med ånden og ethvert vilkår i disse Bruksvilkårene. I tillegg reserverer vi soss retten til å fjerne all materiale som vi anser som upassende, ulovlig eller på noe vis stridig imot våre verdier og etiske standarder. 

Vi anbefaler brukere som finner upassende innhold å kontakte oss umiddelbart på info.no@santen.com

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål angående disse Bruksvilkårene, kontakt oss på: info.no@santen.com.

 

Sist oppdatert:
21. juli 2020