Breadcrumb

  1. Kontakt
  2. Medisinsk informasjon og rapportering av bivirkninger

Medisinsk informasjon og rapportering av bivirkninger

Vi svarer gjerne på spørsmål og henvendelser

Hvis du ønsker å

     … sende vitenskapelige eller medisinske spørsmål om Santens produkter

     … rapportere en bivirkning knyttet til et Santen-produkt

     … klage på kvaliteten på et av Santens legemidler

Hvis du er pasient, GJØR VI OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE: Som legemiddelfirma har vi ikke lov til å gi spesifikke medisinske råd til pasienter eller deres familier. Ta i så fall kontakt med legen. Vi svarer gjerne på andre spørsmål og tar gjerne imot tilbakemelding på produktene våre.

For at vi skal kunne behandle henvendelsen på riktig måte, er det viktig at du oppgir følgende informasjon:

  • Fornavn og etternavn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Land
  • Produkt (navn, batch-nummer)
  • Melding
  • Er du helsepersonell? Hvis ja, spesifiser
  • Kan vi kontakte deg hvis vi trenger mer informasjon? Ønsker du at vi skal kontakte deg uansett?

Ta kontakt på telefon eller e-post:

Tel: 21 93 96 12
 E-mail: medinfo@santen.no