Breadcrumb

Santens verdier og formålserklæring

Verdier

I Japan sier vi:  

Our vision text

Som betyr:
"Utforske naturens hemmeligheter og mekanismer for å bidra til menneskers helse"

Dette er Santens opprinnelige tolkning av en del av kapittel 22 i boken Zhong Yong av Konfutse.

Vi tenker nøye gjennom hva som er viktig og handler raskt ut fra klare beslutninger om hva vi skal gjøre.


Formålserklæring

Santen jobber kun med oftalmologi, og vi kan derfor utvikle enestående vitenskapelig ekspertise og en organisering som bidrar til å hjelpe både pasienter og deres nærmeste, og dermed samfunnet.