Breadcrumb

Santen har utviklet nye legemidler for å beskytte og bevare synet i over 120 år. Vi jobber kontinuerlig for bedre behandling ved å tilby en komplett portefølje av innovative legemidler, medisinsk utstyr og tjenester til pasienter og helsepersonell både i Europa og i resten av verden.

Santen har spesialisert seg på oftalmologi og tilbyr et omfattende og voksende sortiment av legemidler og medisinsk utstyr for behandling av tørre øyne, grønn stær, grå stær, infeksjon, allergi og aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Grunnlaget for alt vi gjør er ønsket om å forstå og adressere de udekkede behovene til mennesker som har problemer knyttet til øyehelse eller syn. Vi har tre hovedsatsingsområder innen produktutvikling:

  • Finne og adressere udekkede medisinske behov
  • Øke sannsynligheten for teknisk suksess
  • Redusere tiden til lansering og tilby behandling raskere

Et viktig område for oss er utvikling og markedsføring av konserveringsfrie legemidler. Vi gjør også store investeringer i forskning og utvikling av innovative teknologier som går hånd i hånd med vår eksisterende og fremtidige produktportefølje.