Breadcrumb

  1. Vårt vitenskapelige fokus
  2. Teknologier

Teknologier

Tilpasning, utvikling og innovasjon

Vårt bidrag innen oftalmologi er uavhengig av produktsyklus eller kortsiktige investeringsmuligheter. Vi vet at tilpasning og utvikling av behandlinger er like viktig innen oftalmologi som ren innovasjon.

I tillegg til legemiddelsortimentet har vi utviklet flere teknologier for å bedre utfallet og opplevelsen for pasienter som bruker legemidlene våre.

Konserveringsfri

Santen har vært markedsledende innen utvikling av konserveringsfrie øyebehandlinger, særlig for grønn stær og tørt øye-sykdom (DED). Santen var de første som lanserte konserveringsfri prostaglandin til behandling av grønn stær. Konserveringsfrie produkter er med på å redusere irritasjonen og skaden ved langvarig bruk, noe som bidrar til bedre etterlevelse. Lavere risiko for bivirkninger innebærer at disse legemidlene kan brukes av flere. Santen lanserer flere produkter i porteføljen i konserveringsfrie flerdoseformater.

Dropaid logoDropaid® øyedråpestøtte er utviklet spesielt for bruk sammen med legemidler fra Santen. Dropaid øyedråpestøtte er særlig nyttig for pasienter med svake eller ustødige fingre eller hender. Det er et medisinsk hjelpemiddel som brukes sammen med både Santens endose‑ og flerdosebeholdere (konserveringsfrie).

 

Dropaid® enkeltdose

Dropaid® enkeltdose er et hjelpemiddel for drypping av øyedråper i endosebeholder. Den gjør det enklere for pasientene å dryppe øyedråper fra en endosebeholder.

Dropaid® enkeltdose kan brukes sammen med preparatene Cosopt®, Fotil®, Fotil® forte, Lecrolyn®, Loyada®, Oftan® Timolol, Oftaquix®, Optimol®, Saflutan®, Taflotan®, Taptiqom®, Timoptic®, Trusopt® i endosebeholder.

 

Dropaid® flerdose

Dropaid® flerdose er et hjelpemiddel for drypping av øyedråper i konserveringsfri flerdosebeholder. Den gjør det enklere for pasientene å dryppe øyedråper fra en konserveringsfri flerdosebeholder.

Dropaid® flerdose kan brukes sammen med preparatene Cationorm®, Cosduo®, Cosidime®, Cosopt®, Costec®, Hyprosan®, Lecrolyn®, Lecrosine®, Safluround®, Saflutan®, Taflotan® i flerdosebeholder.

Dropaid for Santens konserveringsfrie øyedråper i flerdosebeholder

Dropaid for Santens konserveringsfrie øyedråper i flerdosebeholder

Dropaid for Santens øyedråper i endosebeholder

Dropaid for Santens øyedråper i endosebeholder

Dimple™ flaske

Vi vet at legemidler i noen tilfeller brukes sjeldnere eller i mindre mengder enn det som er forskrevet eller anbefalt. Santen har derfor iverksatt en rekke tiltak for å forebygge dårlig etterlevelse hos pasientene.

Pasientene ønsker en flaske som er lett å åpne, holde og bruke, og vi er derfor opptatt av at flaskene skal være utformet slik at de er enkle å håndtere. Dimple™-flasken ble utviklet for å unngå problemer med å åpne flasken og for å kontrollere dråpene slik at de treffer øyet i riktig mengde.

Dimple™-flasken har godt grep og kontrollert drypping. Flasken er trykkfølsom og lett å klemme på. Den er også enklere å åpne på grunn av hettens kantete utforming.

Novasorb er vår unike, patenterte teknologi som sørger for at øyedråpene blir værende lenger på øyet, og som bidrar til å redusere hvor mye av legemidlet som går tapt ved blunking. Vi har utviklet denne kationiske olje-i-vann-emulsjonen i samarbeid med Novagali (et selskap som nå er en del av Santen) for bruk i ulike øyedråper i porteføljen. Novasorb bedrer bioadsorpsjonen, fordelingen på øyet og hvor lenge legemidlet blir værende på øyeoverflaten. Det kan bidra til at pasientene ikke behøver å dryppe like ofte som ellers.

Microshunt

Vi er i ferd med å utvikle den CE-merkede PRESERFLO™ MicroShunt, som er et kirurgisk implantat som senker øyetrykket ved å bidra til bedre drenering av øyevæske fra øyet. Shunten består av et innovativt og bio-inert materiale og opereres inn i et lite inngrep. PRESERFLO™ MicroShunt forventes å være en ny kirurgisk løsning for behandling av grønn stær.

Santen har samarbeidet med sine partnere om å utvikle flerdoseflasker for konserveringsfrie øyedråper, for å ivareta den mikrobiologiske sikkerheten samtidig som flaskene er enkle å bruke for pasientene.

Les mer om Santens to konserveringsfrie flerdoseflasker her: